ГР – 270/370 Ерни чуқур юмшатгич

Тупроқни чуқур (70 см га қадар) коваклаб юмшатиш эвазига ернинг плуг остки қисми зичлигини бўшатишга мўлжалланган, бу сувнинг тупроқ ичига киришига имкон бериб, унинг захини қочиришни (дренажини) яхшилайди. Тупроқ орасига ҳаво бир текисда ва осон киради...
ОВХ-600 Пуркагичи

Ғўзани дефолациялаш ва намини қочириш учун, ғўза заракунандалари ва касалликларига қарши курашиш учун, боғлар, узумзорлар, бошоқли экинлар ва йўлдош қишлоқ хўжалиги экинзорларига ишлов бериш учун мўлжалланган


Роторли КИР-1,5 ўроқ машинаси

Бевосита ҳайвонларни боқиш ва силослаш учун ишлатиладиган озуқа экинларини йиғиб олиш учун мўлжалланган
Минерал ўғитлар сочувчи РМУ-0,5М мосламаси

Далаларни донадор минерал ўғитлар билан бир текисда ўғитлаш учун мўлжалланган


КН-2 Картошкаковлагич

Картошкани икки қатордан (қаторлар оралиғи 70 ёки 90 см) пояси ёки унинг қолдиғи билан ковлаш ва уни ер юзасига келгусида ҳосилни қўлда йиғиб олиш учун бир чизиқда тахлаш учун мўлжалланган
Ғалла экишга мўлжалланган "СЗХ-3,6" сеялкаси

Ўсиб турган ғўзалар орасига 60 ва 90 см.ли қаторлар оралиғида ҳамда тўппа-тўғри далага суғориладиган жўяк олиб ғалла дони экишга мўлжалланган


СЧХ-4Б Чигит экадиган сеялка

Суғорма деҳқончилик зоналарида, қаторлаб экиш усули билан, қаторлар оралиғи 90 см.ли тўрт қаторлаб чигит экиш учун мўлжалланган
Қатор оралиғи 60 см.ли СЧХ-4Б чигит экадиган сеялка .....

СЧХ-4 сеялканинг таянч модели асосида тайёрланган


Штангали ОШХ -12-1А ғўза пуркагичи

Мослама чигит экиш билан бир пайтнинг ўзида, бегона ўтларга, заракунадаларга ва ғўза касалликларига қарши курашиш мақсадида ҳимоя зоналаридаги қаторчаларга пуркаш йўли билан ерни гербицидлар билан тасмасимон ўғитлаш учун мўлжалланган. У атроф-муҳитни заҳарлашни анча-мунча камайтиришни таъминлайди.


Прайс Лист


Сельхозмашины

Запчасти к с\х и Тракторам
>>> Запчасти к трактору Т28-Х4
>>> Запчасти к трактору МТЗ-80
>>> Запчасти к прицепу
>>> Запчасти к трактору Т-4
>>> Запчасти к трактору ДТ-75
>>> Запчасти к трактору ТТЗ-100К
>>> Запчасти к культиваторам
>>> Запчасти к косилке
>>> Запчасти к плугам
Товары Народного Потребления

Общепром. Редуктора
>>> Мотор – редуктора
>>> Редуктора цилиндрические
>>> Редуктора конические

Прочая Продукция
>>> Подшипники
>>> Разное
>>> ЭлектротоварыВесь Список...