Корпоратив бошқарув тамойиллари


- Шафофлик, мулк (эгалиги) тузилиши, молиявий аҳвол, фаолият натижалари ва ҳ.к.ларни қўшган ҳолда, акционерлик жамиятига тааллуқли барча мавжуд масалалар бўйича ахборотларни ўз вақтида ва аниқ фош этлиши. - Ҳисобдорлик, барча бошқарув органлари функциялари ва ваколатларининг бир-биридан аниқ ажратиб қўйилишини, ижроия органларининг кузатув кенгаши ва акционерлар олдидаги ҳисобдорлигини кўзда тутади. - Раҳбариятнинг ва акционерлик жамияти фаолияти билан боғлиқ қарорлар қабул қилувчи шахсларнинг акционерлар ва бошқа манфаатдор шахслар олдидаги масъулияти (жавобгарлиги).

“Агрегат заводи” ОАЖ бошқаруви тузилиши (структураси) корпоратив бошқарув тамойилларини амалга оширшни таъминлайди.